Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Електронне табло з дистанційним керуванням

Автор: Мальцев Максим Олександрович

Група: РІ-г61-1

Керівник: Нікітчук Артем Валерійович

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: У дипломному проекті розроблено електронне табло із дистанційним керуванням.
Метою даного проекту є розробка даного пристрою, а саме ідеї керування, програмного забезпечення, та конструкції.
Для досягнення цілі проекту було проаналізовано аналогічні пристрої, виявлено їх переваги і недоліки, здійснено аналіз ТЗ. Розроблено ідею керування системою, друковані плати, несучу раму, та конструкцію світлових коробів. Проведено аналіз працездатності, з метою проаналізувати відповідність пристрою зазначеним в ТЗ вимогам.

Ключові слова: arduino nano, індикатор, освітлювальний елемент, ws2811, сегмент

Атестаційна робота складається з 168 стор. пояснювальної записки, 0 дод. та 1 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст