Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Застосування ультразвуку для освітлення кормової патоки

Автор: Савченко Ігор Олександрович

Група: РК-51

Керівник: Головня Вікторія Мілентівна

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Метою дипломної роботи є визначення впливу ультразвуку на освітлення кормової патоки.
У роботі проводиться дослідження впливу ультразвуку на колір патоки, її якісні та кількісні зміни. Для цього було розробленою методику її озвучування при використанні бентоніту.
За отриманими результатами зроблені висновки щодо дозування бентоніту та оптимального часу озвучування меляси для її видимого освітлення.
Реалізувати обробку патоки та підвищити продуктивність процесу можливо за умови реалізації проточної схеми обробки у тонкому шарі. Збільшити об’єми одночасно оброблюваної рідини можливо за рахунок використання узгодженої роботи декількох ультразвукових коливальних систем.

Ключові слова: ультразвук, освітлення, патока, меляса, кавітація

Атестаційна робота складається з 60 стор. пояснювальної записки, 1 дод. та 0 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст