Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Зондуючий пристрій ехолоту

Автор: Кірієнко Сергій Олександрович

Група: РВ-11

Керівник: к.т.н., доц. Коваль А. В.

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: В дипломному проекті була поставлена ціль розробити пристрій формування зондуючих імпульсів ехолота. При його розробці необхідно врахувати ряд факторів. Прилад має відповідати параметрам замовника, бути економічним в плані живлення, мати мінімальні розміри та вагу, бути простим у використанні та бути доступним за ціною. Разом з цим прилад має бути простим у виробництві та надійним у використанні. Під час виконання проекту було розроблено друковану плату, використовувалися сучасні компонентна база, а також був проведений розрахунок надійності пристрою. В результаті було отримано комплект документації, придатний для впровадження приладу до виробництва. У розділі «Охорона праці» був проведений аналіз безпеки виробництва даного виробу

Ключові слова: ехолот, зондуючий пристрій, розрахунки трансформатора

Атестаційна робота складається з 121 стор. пояснювальної записки, 12 дод. та 6 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення: