Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Комп’ютерне моделювання картин спекл-інтерферометрії біооб’єктів

Автор: Чмих Антон Сергійович

Група: РБ-11

Керівник: Богомолов Микола Федорович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: В процесі роботи було розроблено алгоритм аналізу картин спекл-інтерференції біооб’єктів, та реалізована програма в середовищі MatLab 2014a для аналізу кореляційних залежностей спекл-картини для нормального та патологічно станів об’єктів. Робота складається зі вступу чотирьох розділів, висновку, списку використаної літератури та джерел, та додатку, що містить лістинг програми. Робота містить 1 таблицю та 40 рисунків. Результати даної роботи можна використати подальшої розробки програмного забезпечення для швидкого аналізу біооб’єктів.

Ключові слова: спекл-інтерферометрія, аналіз крові, лазерне випромінювання, крос-кореляція.

Атестаційна робота складається: з 91 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація