Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Лабораторний генератор синусоїдальних сигналів

Автор: Пономаренко Владислав Сергійович

Група: РК-51

Керівник: Головня Вікторія Мілентівна

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: У дипломному проекті було проведено розробку лабораторного генератору синусоїдальних сигналів та сигналів хиткої частоти для використання в радіолюбительських вимірювальних комплексах для налагоджування та регулювання окремих радіоелектронних пристроїв. Була розроблена схема електрична принципова пристрою на основі мікросхеми DDS , конструкція розроблена з обґрунтуванням конструкторських рішень. Наведено розрахунки, що підтверджують працездатність приладу.
В результаті проведеної роботи виготовлений комплект конструкторської документації.

Ключові слова: лабораторний генератор, кд, конструювання

Атестаційна робота складається з 81 стор. пояснювальної записки, 4 дод. та 2 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст