Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Лазерний лабораторний стенд для дослідження біооб’єктів

Автор: Панфілов Нікіта Ігорович

Група: РБ-11

Керівник: Головня Вікторія Мілентіївна

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: В дипломній роботі розроблено лабораторний стенд для досліджень біологічних об’єктів. Дипломна робота присвячена актуальному питанню експрес аналізу великих масивів з патологічними відхиленнями від норми при широкому роз-повсюдженні наднебезпечних вірусних та інфекційних захворювань. У роботі проаналізовано існуючі методи та прилади в яких реалізовано визначення параметрів біологічних об’єктів за допомогою взаємодії з ними лазерного випромінювання. Приведені конструктивні та оптичні розрахунки і розроблена конструкція лабораторного стенду. Робота складається з чотирьох розділів, переліку посилань та додатків. У першому розділі проведено огляд об’єктів дослідження, які використовуються для встановлення діагнозу. Другий розділ присвячений аналізу існуючих методів лазерної діагностики, розглянуто взаємодію лазерного випромінювання з біооб’єктами. У третьому розділі розроблено експериментальний стенд для лабораторних досліджень крові. В останньому розділі розглянуті питання охорона праці. Роботу виконано на 68 сторінках, приведено 17 ілюстрацій та 8 таблиць.

Ключові слова: спекл-інтерферометрія, лазер, спекл-картина, діагностика.

Атестаційна робота складається: з 71 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст