Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Макет для дослідження характеристик осцилографічних гальванометрів

Автор: Клекотюк Віталій Олегович

Група: РВ-11

Керівник: Старший викладач Попсуй Володимир Ілліч

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: У дипломному проекті було проведено розробку макета для дослідження характеристик осцилографічних гальванометрів; була розроблена схема електрична принципова макету, конструкція розроблена з обгрунтуванням прийнятих конструкторських рішень. Наведено розрахунки, що підтверджують працездатність приладу та точність проведення вимірів. Розроблена інструкція з користування макетом. В результаті проведеної роботи виготовлений макет за комплектом розробленої конструкторської документації, що підтверджується актом впровадження.

Ключові слова: осцилографічний гальванометр, проектування, макет, КД.

Атестаційна робота складається з 50 сторінок пояснювальної записки, 3 додатків та 6 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення: