Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Мобільний аналізатор повітря з віддаленим доступом

Автор: Крот Юрій Юрійович

Група: РІ-г61-1

Керівник: Нікітчук Артем Валерійович

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Метою даного проекту є розробка приладу, що матиме точні показники
вимірюваних величин, та відносно невисоку ціну.
У пояснювальній записці дипломного проекту, розглянуто та описано
аналоги аналізаторів повітря та їх схематичні рішення. Створена загальна
електрична схема приладу, розглянуті види давачів та їх ефективність. Обрана
елемента база та виконані розрахунки працездатності в автономному режимі та
створена конструкція приладу.
Прилад буде корисний для тих, хто турбується, яким повітрям він дихає та
хоче покращити його якість.

Ключові слова: мобільний аналізатор якості повітря, давачі, arduino
nano

Атестаційна робота складається з 51 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 1 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст