Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Модуль управління та індикації електроопалювальних котлом

Автор: Казбан Микола Олександрович

Група: РІ-11

Керівник: Тарабаров Сергій Борисович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Метою даного дипломного проекту є розробка модулю управління електроопалювальним котлом. У проекті розроблено принципову схему модулю з використанням регістрів та індикаторів, на основі схеми проведено вибір елементної бази та конструкційних матеріалів. Розроблено друкований вузол та проведено вибір варіанту конструкції. Проведені необхідні розрахунки для підтвердження працездатності приладу та відповідності стандартам і регламентуючим документам. Відомості про обсяг пояснювальної записки: обсяг пояснювальної записки 57; кількість ілюстрацій 12; кулькість таблиць 7; кількість креслень 3; кількість посилань 9. Даний модуль можливо використовувати для блоків управління електроопалювальними котлами для регулювання та відображення температури нагрівання води в системі.

Ключові слова: опалювальний котел, модуль, компоненти, надійність, друкований вузол, вібрація, індикатори.

Атестаційна робота складається з 55 стор. пояснювальної записки, 1 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення: