Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Монітор якості повітря у приміщенні

Автор: Іванов Дмитро Юрійович

Група: РК-51

Керівник: Зінгер Яна Леонідівна

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Проведено аналіз уже відомих конструкцій та схемотехнічних рішень.
Враховуючи їх переваги та недоліки, а саме у функціоналі та електричних
параметрах, було спроектовано монітор якості повітря у приміщені.
Розроблено структурну та принципову схеми, проведено вибір елементної
бази та матеріалу друкованої плати, конструкцію приладу, а також проведено
розрахунки, що підтверджують його працездатність.
У дипломному проекті розроблено прилад для моніторингу якості повітря
у приміщені. Особливістю даного приладу є висока точність вимірюваних
величин та відносно невелика ціна.

Ключові слова: монітор якості повітря, давачі

Атестаційна робота складається з 52 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 4 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст