Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Мікротермостат

Автор: Барта Ірина Василівна

Група: РІ-з61

Керівник: Перегудов Сергій Миколайович

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Проведено аналіз систем контролю температури та вибрано прототип для розроблюваного мікротермостата; запропоновано конструкцію нагрівального вузла з двох елементів Пельт’є (термоохолоджувач і термонагрівач) і вдосконалено схему терморегулятора; досліджено характеристики прототипу та розроблювального пристрою у різних режимах роботи; підібрано елементну базу та допоміжні вузли пристрою; спроектовано друкований вузол і проведено розрахунки надійності пристрою; виконано перевірку отриманих параметрів на відповідність технічному завданню; проведено аналіз виконання вимог нормативних документів з охорони праці. Результатом проведеної роботи є конструкторська документація, яка необхідна для виготовлення мікротермостату.

Ключові слова: мікротермостат, терморегулятор, елемент пельтьє

Атестаційна робота складається з 56 стор. пояснювальної записки, 7 дод. та 1 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст