Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Освітлювальний велосипедний пристрій

Автор: Кириша Володимир Анатолійович

Група: РІ-з61

Керівник: Попсуй Володимир Ілліч

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Метою проєкту є розробка габаритного велосипедного ліхтарика. Для вирішення поставленої мети було оглянуто існуючі рішення на ринку та схемо технічні варіанти виконання. Була обрана компонентна база, розроблена схема електрична принципова. Розраховано елементи друкованого монтажу та розроблена друкована плата. Спроектовано корпус пристрою.

Ключові слова: велосипедний ліхтарик, освітлення, управління

Атестаційна робота складається з 56 стор. пояснювальної записки, 0 дод. та 1 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст