Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Портативний зарядний пристрій

Автор: Макаренко Владислав Сергійович

Група: РК-51

Керівник: Зінгер Яна Леонідівна

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Метою даного проекту є розробка приладу «Портативний зарядний пристрій», який має можливісь відновлювати акумулятори.. Для вирішення поставленої мети було оглянуто існуючі рішення на ринку та схемотехнічні. Була обрана компонентна база, розроблена схема електрична принципова. Розраховано елементи друкованого монтажу та розроблена друкована плата. Спроектовано зовнішній вигляд корпусу та обрано його зовнішній вигляд, матеріал та розміщення органів управління і індикації.

Ключові слова: аккумулятор, зарядний пристрій, портативний

Атестаційна робота складається з 46 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст