Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Пристрій автоматичного поливу рослин

Автор: Кавалєров Олексій Дмитрович

Група: РІ-з61

Керівник: Новосад Андрій Анатолійович

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: В даному дипломному проекті розроблено пристрою автоматичного поливу рослин, який дозволяє своєчасно виконувати полив рослин без втручання людини. Проведена перевірка його на працездатність та оформлення необхідної конструкторської документації.
В процесі розробки було проведено аналіз існуючих рішень та схожих за функціоналом приладів, розроблено структурну схему, виконано підбір елементної бази, підбір конструкційних матеріалів, спроектовано друковану плату та створено тривимірну модель приладу. Проведені конструкторські і технологічні розрахунки, розглянуті питання економіки та охорони праці.
Розроблено комплект конструкторської документації.

Ключові слова: пристрій, полив, рослина

Атестаційна робота складається з 75 стор. пояснювальної записки, 0 дод. та 1 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст