Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Пристрій для вимірювання частоти серцевих скорочень людини

Автор: Санько Олена Константинівна

Група: РБ-21

Керівник: Дем’яненко Петро Опанасович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Метою даного дипломного проекту є розробка вимірювача пульсу, який з високою точністю зможе вимірювати пульс людини. Проект складається з шести розділів. В проекті розглянуті наступні принципи: Вимірювання частоти пульсу за допомогою фотодіода; Обробка отриманих даних за допомогою мікроконтролера. Пристрій має наступні переваги: невелике енергоспоживання, невеликі габарити, низьку ціну та можливість використання безпосередньо при заняттях спортом. Дипломний проект виконано на 84 сторінках, що містять 13 таблиць, 10 рисунків, 20 використаних джерел, 4 додатки, 3 креслення, 3 плакати.

Ключові слова: вимірювач пульсу, мікроконтролер

Атестаційна робота складається з 84 стор. пояснювальної записки, 4 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення: