Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Пристрій керування сервоприводом

Автор: Рудов Олег Михайлович

Група: РІ-11

Керівник: Новосад Андрій Анатолійович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: В даному дипломному проекті було розроблено блок дистанційного керування сервоприводом по радіоканалу. В проекті представлений детальний опис схеми, розраховані деякі елементи схеми і проведений розрахунок дальності зв’язку, розроблено конструкцію. Було обрано елементну базу з характеристиками кожного елементу. В ході розробки було проведено розрахунок розмірів друкованої плати, елементів друкованого монтажу, трасування плати, розрахунок вібростійкості конструкції. Також було розраховано надійність конструкції, розрахонок інерційної сили та згинальних моментів, напружень. Виходячи з результатів розрахунку, було обрано корпус конструкції.

Ключові слова: елементи монтажу, друкована плата, схема електрична принципова

Атестаційна робота складається з 50 стор. пояснювальної записки, 2 дод. та 4 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення: