Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Пристрій контролю параметрів мехатронної системи

Автор: Гунько Ігор Яковлевич

Група: РВ-11

Керівник: асистент Новосад Андрій Анатолійович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: Радіоелектронні апарати

Анотація: Дипломний проект викладено на 60 сторінках, які містять 17 ілюстрацій 14 таблиць 4 додатки і 12 літературних джерел. Метою проекту є розробка пристрою контролю параметрів мехатронної системи, який призначений для вимірювання тиску в гідравлічних системах і передачу даних на персональний комп`ютер. Проведено розрахунки, що підтверджують працездатність приладу та відповідність усім нормативним документам та стандартам. Розроблений пристрій контролю рекомендовано використовувати в лабораторіях або в домашніх умовах.

Ключові слова: пристрій контролю тиску, керування мехатронною системою, структурна схема мехатронного модуля.

Атестаційна робота складається з 71 стор. пояснювальної записки, 4 дод. та 4 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення: