Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Пристрій опромінення електромагнітним полем рідких і напіврідких середовищ

Автор: Наконечний Тарас Андрійович

Група: РВ-11

Керівник: доцен Сидорук Юрій Кіндратович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: В дипломній роботі розроблюється пристрій опромінення рідких, напіврідких середовищ за допомогою електромагнітного поля. В роботі міститься 15 ілюстрацій, 4 таблиці. Метою є створення пристрою, який зможе знезаразити рідкі і напіврідкі середовища за допомогою НВЧ опромінення. Створюваний пристрій буде споживати енергії в декілька разів менше чим термічний спосіб знезараження і більш придатний для подальшого використання за вапнування. В роботі досліджено два варіанти пристрою: перший варіант для опромінення рідкого середовища, другий для опромінення густого середовища. В обох пристроях середовище, що знезаражується подається в пристрій безперервно пристрої можна безперервно подавати матеріал для знезараження і використовувати в якості промислового обладнання для знезараження середовища. Запропоноване обладнання може використовуватися для знезараження мулів, побутових стоків та інших подібних випадках.

Ключові слова: знезараження, НВЧ, опромінювання, мул

Атестаційна робота складається з 85 стор. пояснювальної записки, 1 дод. та 7 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати: