Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Пристрій сушки зерна з двостороннім опроміненням

Автор: Васьковець Вадим Миколайович

Група: РБ-11

Керівник: Сидорук Юрій Кіндратович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Дипломну роботу викладено на 86 сторінках, що містять 38 ілюстрацій, 4 таблиці, 18 використаних джерел та 1 додаток. Метою роботи є наведення теоретичних відомостей для створення сушарки, принцип роботи якої заснований на використанні електромагнітного поля НВЧ. Розглядається оптимізований варіант НВЧ сушарки з використанням кількох магнетронів малої та середньої потужності (генераторів НВЧ енергії), а також окремих блоків, з яких складається пристрій. Предметом роботи є розрахунок розподілу напруженості електромагнітного поля з урахуванням поглинання і фази відбитої хвилі при двохсторонньому опроміненні електромагнітним полем НВЧ.

Ключові слова: електромагнітне поле, генератор, зерно, магнетрон, нвч сушарка, опромінення, оптимізація, поглинання, поширення, сушіння.

Атестаційна робота складається: з 86 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація