Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Підсилювач низьких частот

Автор: Нільський Богдан Олександрович

Група: РВ-11

Керівник: Старший викладач Попсуй Володимир Ілліч

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: В даному дипломному проекті був реалізований підсилювач низьких частот; виконано допрацювання схеми електричної принципової підсилювача, виготовлення друкованої плати. Наведені розрахунки по проектуванню друкованої плати і розрахунок на вібростійкість. В кінцевому результаті проекту був отриманий з мінімальними матеріальними витратами працездатний пристрій.

Ключові слова: підсилювач , плата , елементи, частот, дп, ере.

Атестаційна робота складається з 49 стор. пояснювальної записки, 7 дод. та 5 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення: