Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Підсилювач потужності ультразвукових коливань

Автор: Бойко Олександр Анатолійович

Група: РВ-11

Керівник: Новосад Андрій Анатолійович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Метою розробки є створення конструкції підсилювача потужності сигналів призначених для збудження ультразвукових п’єзоелектричних випромінювачів. У проекті виконано аналіз та цифрове моделювання принципової схеми підсилювача, на основі схеми проведено вибір елементної бази, розроблено трансформатор для узгодження вихідного опору підсилювача та опору п’єзоелектричного випромінювача , який є навантаженням підсилювача. Розроблено друкований вузол та проведено вибір варіанту конструкції. Проведені необхідні розрахунки для підтвердження працездатності приладу в відповідності стандартам і регламентуючим документам. Оцінені потенційно небезпечні і шкідливі виробничі фактори, які можуть мати місце при розробці, виготовлені та експлуатації спроектованого пристрою.

Ключові слова: підсилювач, випромінювач, трансформатор, ультразвукові коливання , аналоговий сигнал.

Атестаційна робота складається з 70 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 4 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення: