Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Робот-маніпулятор з голосовим керуванням

Автор: Чабай Дмитро Вячеславович

Група: РК-51

Керівник: Навроцький Денис Олександрович

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Метою дипломного проекта є розробка програмного забезпечення для
робота-маніпулятора з голосовим керуванням.
Проводиться аналіз готових рішень, розроблено структурну схему, об-
рано електронні модулі. Розроблено програмне забезпечення на мовах про-
грамування С/С++, С#, XAML. Проведено перевірку на працездатність про-
грамного забезпечення.

Ключові слова: arduino uno, робот-маніпулятор з голосовим керуван-
ням, мікроконтролер, програмне забезпечення.

Атестаційна робота складається з 81 стор. пояснювальної записки, 1 дод. та 1 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст