Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Розпилювач ультразвуковий високочастотний

Автор: Лисак Богдан Віталійович

Група: РК-51

Керівник: Новосад Андрій Анатолійович

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: В дипломному проекті розроблено ультразвуковий генератор та конс-трукція розпилювача. Особливістю даного приладу є великий коефіцієнт корисної дії та дешевизна ультразвукового генератору.
Проведено аналіз схемотехнічних рішень та ринку. Обрано напрямок розробки схемотехнічного рішення. Виконано розроблення структурної та електричної принципової схеми, обрана елементна бази, розроблена друкована плати та конструкцію розпилювача, проведено розрахунки, що підтверджують його працездатність.

Ключові слова: п’єзоелектрик, ультразвуковий розпилювач, генератор.

Атестаційна робота складається з 50 стор. пояснювальної записки, 2 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст