Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Розробка блоку термоохолодження високочутливого підсилювача радіометричної системи для вимірювання слабких біосигналів

Автор: Шульга Віталій Анатолійович

Група: РБ-11

Керівник: д.т.н., проф. Яненко Олексій Пилипович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: У дипломному проекті було проведено розробку блоку термоохоло-дження високочутливого підсилювача радіометричної системи для вимірю-вання слабких біосигналів; була розроблена схема електрична принципова блоку, конструкція розроблена з обґрунтуванням прийнятих конструкторських рішень. Наведено розрахунки та результати досліджень, що підтверджують працездатність приладу. Дипломний проект містить 47 сторінок пояснювальної записки, 13 ілюстрацій, 7 таблиць, 4 креслень, 2 додатків, 12 бібліографічних найменувань.

Ключові слова: термоелектричний охолоджувач; охолодження; підсилювач; коефіцієнт підсилення, проектування, блок, кд.

Атестаційна робота складається з 47 стор. пояснювальної записки, 2 дод. та 5 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення: