Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Світлодіодна ультрафіолетова лампа для засвічування фоторезисту

Автор: Колосов Олексій Юрійович

Група: РІ-з61

Керівник: Новосад Андрій Анатолійович

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Дипломний проект на тему ультрафіолетова світлодіодна лампа для засвіти фоторезисту. Метою дипломного проекту є розробка одиничного виробу, для досягнення поставленої мети було проведено аналіз існуючих методів виготовлення друкованої плати в лабораторних умовах, та аналіз схожих за функціоналом приладів.
Виконано аналіз структурної та електричної принципової схеми, проведено вибір елементної бази. Розроблено друковану плату яка виконуватиме роль таймеру для засвіти фоторезисту, а також проведено розрахунки які підтверджують його працездатність.

Ключові слова: ультрафіолет, світлод, фоторезист

Атестаційна робота складається з 63 стор. пояснювальної записки, 0 дод. та 1 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст