Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Синхронний детектор з регулюванням фази опорного сигналу

Автор: Фесюк Антон Андрійович

Група: РК-51

Керівник: Перегудов Сергій Миколайович

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: В дипломному проекті спроектовано синхронний детектор з регулюванням фази опорного сигналу.
В проекті проведено аналіз відомих схем детектування та проведено їх якісну оцінку, розглянуто переваги та недоліки існуючих схем.
Для регулювання фази опорного спроектовано фазообертач. В процесі роботи розроблено структурну схему, схеми електричної принципової, вибрано його елементна база, розроблено друкована плата, проведено аналіз СД на працездатність.
Спроектований пристрій передбачає можливість для встановлення в окремий корпус.
Розроблюваний фазообертач було перевірено на діючій радіометричній системі, та доведена доцільність його використання.

Ключові слова: синхронний детектор, фазообертач, друкована плата, радіометрична система

Атестаційна робота складається з 62 стор. пояснювальної записки, 2 дод. та 0 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст