Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Стаціонарна охоронна сигналізація приміщення

Автор: Пеньков Владислав Юрійович

Група: РК-51

Керівник: Нікітчук Артем Валерійович

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: У дипломному проекті розроблено стаціонарна охоронна сигналізація приміщення з керуванням через GSM/GPRS модуль.
Метою дипломного проекта є розробка системи охоронної сигналізації на базі Arduino, та написання програмного коду для користувачів, які змо-жуть самотужки його налаштовувати.
Проводиться аналіз готових рішень, розроблено структурну схему, об-рано електронні модулі. Розроблено програмне забезпечення на мовах про-грамування С/С++. Проведено перевірку на працездатність програмного за-безпечення.

Ключові слова: arduino nano, охоронна сигналізація, gsm, мікроконт-ролер, програмне забезпечення

Атестаційна робота складається з 65 стор. пояснювальної записки, 1 дод. та 1 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст