Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Терморегулятор

Автор: Пухтер Вадим Моонисович

Група: РБ-11

Керівник: асистент Головня Вікторія Мілентіївна

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: В наведеній дослідно-конструкторській роботі розроблено широкодоступний прилад для контролю температури приміщення, що дозволить раціоналізувати витрати енергоносіїв в зимовий період. В ході виконання поставленого завдання були розглянуті існуючі аналоги терморегуляторів на ринку України та проаналізовані подібні прототипи минулих років. В процесі ознайомлення із запропонованими раніше схемотехнічними рішеннями симісторних регуляторів, глибоко опрацьовані всі важливі етапи розробки, виробництва дослідного зразка, практичного тестування на працездатність, а також простих функціональних трансформацій на схемному рівні. Також був відслідкований процес вдосконалення та функціонального покращення властивостей пристрою на підставі еволюції елементної бази радіоелектронної апаратури. Можливості такого вдосконалення в проекті використані задля підвищення ергономічності й універсальності приладу та закріплені відповідними розрахунками. В процесі були застосовані системи автоматизованого проектування згідно з рекомендаціями відповідного учбового курсу. Наведено результати роботи в програмах P-CAD, MathCad, AutoCad, MS Excel. Загальний обсяг роботи складає 73 сторінки, кількість ілюстрацій — 34, таблиць — 4, бібліографічних найменувань — 16.

Ключові слова: терморегулятор, семісторний регулятор

Атестаційна робота складається з 73 стор. пояснювальної записки, 9 дод. та 4 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення: