Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Ультразвуковий дальномір

Автор: Цвєтков Владислав Ігорович

Група: РК-51

Керівник: Зінгер Яна Леонідівна

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Метою дипломного проекту є розробка конструкції ультразвукового
дальноміра, перевірка його на працездатність та оформлення необхідної
конструкторської документації.
Для досягнення поставленої мети було проведено аналіз існуючих
рішень та схожих за функціоналом приладів, обрано елементну базу,
спроектовано друковану плату. Створено тривимірну модель приладу та
описано його конструкцію. Розроблено комплект конструкторської
документації.

Ключові слова: мікроконтролер, дальномір, датчик, ультразвук

Атестаційна робота складається з 60 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст