Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Управління вентилятором витяжки для контролю вологості повітря

Автор: Козюк Олександр Олександрович

Група: РІ-з61

Керівник: Адаменко Юлія Федорівна

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Проблема енергоефективності була нагальною у будь-який період існування людства. Перед людством постає виклик: виконання найбільшого об’єму роботи найшвидше з мінімальними витратами енергії.
Під час конструкторського проектування було розроблено пристрій, який може регулювати швидкість обертання побутового вентилятора витяжки в залежності від вологості. у ході дослідження було розглянуто наявні аналоги на ринку України, було проведно їх порівняння і відокремлення конструкторських особливостей. На основі цього було розроблено схеми електричні, обрано елементну базу для розроблюваного пристрою та всю необхідну конструкторську документацію. В процесі було застосовано системи автоматичного проектування Solid Works, Altium Designer.

Ключові слова: вологість, енергоефективність, датчик, регулятор

Атестаційна робота складається з 63 стор. пояснювальної записки, 8 дод. та 1 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст