Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Інтерактивна гра «giant foot piano»

Автор: Косовець Іван Андрійович

Група: РІ-п71

Керівник: Зінгер Яна Леонідівна

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: У дипломному проєкті розроблено конструкцію електронної гри “Giant Foot Piano”. Розробка складалась з таких етапів: аналіз ринку існуючих аналогів та їх характеристик, синтез принципової схеми, проєктування електронного модуля та опис конструкціїї, розрахунків що підтверджують працездатність, огляду охорони праці в надзвичайних ситуаціях. В загалом дипломний проєкт складається з 74 сторінок, що включають 39 рисунків, 8 таблиць, 4 додатки та 29 бібліографічних посилань.

Ключові слова: електронні ігри, інтерактивні ігри

Атестаційна робота складається з 74 стор. пояснювальної записки, 4 дод. та 1 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст