Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адаптер охоронної сигналізації з gsm каналом зв’язку

Автор: Хлобистін Сергій Олександрович

Група: РВ-22

Керівник: Євграфов Дмитро Вікторович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Дипломний проект складається із пояснювальної записки обсягом 55 сторінок, включає 18 ілюстрацій, 11 таблиць, 4 креслення, 17 посилань, 2 додатки. Метою даного проекту є розробка адаптеру охоронної сигналізації з GSM каналом зв’язку. Основним призначенням даного приладу є формування сигналу тривоги для стільникового телефону. Проект містить графічну документацію, яка включає креслення схеми електричної принципової, креслення друкованого вузла, креслення друкованої плати, креслення корпуса. Розроблений пристрій рекомендовано використовувати в домашніх умовах.

Ключові слова: gsm, сигналізація, адаптер охоронної системи, безпека.

Атестаційна робота складається з 56 стор. пояснювальної записки, 2 дод. та 5 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення: