Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Модуль автоматичного керування освітленням виробничих та побутових приміщень

Автор: Шарай Алла Василівна

Група: РІ-21

Керівник: к.т.н. доцент Дюжаєв Леонід Петрович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Дипломний проект складається із пояснювальної записки обсягом 89 сторінок, включає 26 ілюстрацій, 23 таблиці, 3 креслення, 19 посилань, 3 додатки. Метою дипломного проекту є розробка модуля автоматизованого керування освітленням побутових та виробничих приміщень для зменшення витрат електроенергії та збереження природних ресурсів. У проекті приведено аналіз вимог до сучасних засобів економії електроенергії. Досліджено аналоги, підібрано оптимальну елементну базу та обрано найефективніші технічні рішення. На основі досліджених даних спроектовано друковану плату модуля автоматизовано керування освітленням, обрано необхідні складові частини. Проведено розрахунки, що підтверджують працездатність приладу та відповідність усім нормативним документам та стандартам. Розроблений модуль автоматизованого керування освітленням є доступним для використання в будь-яких побутових та виробничих приміщеннях.

Ключові слова: модуль автоматизованого керування освітленням, мікроконтролер, друкована плата, arduino nano, датчик руху, датчик освітлення

Атестаційна робота складається з 89 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 4 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення: