Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Аналізатор забруднення повітря

Автор: Бугайчук Тарас Ігорович

Група: РК-51

Керівник: Попсуй Володимир Ілліч

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: На сьогоднішній день для контролю якості повітря в кожному закладі та будинку мають стояти відповідні прилади, які могли б за допомогою спеціальних сигналів і пристроїв попереджувати людей в домашніх умовах та блокувати роботу деяких приладів в промислових умовах в разі відповідної небезпеки.
Метою розробки є створення дешевого і надійного пристрою для аналізу забруднень побутових і промислових приміщень.

Ключові слова: аналізатор, повітря, забруднення

Атестаційна робота складається з 90 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст