Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Дитяча електронна гра

Автор: Коренюк Максим Олексійович

Група: РІ-п71

Керівник: Попсуй Володимир Ілліч

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. Сучасний світ – це світ цифрової інформації. Дитина робить перші кроки у інформаційний світ у ранньому віці. Для полегшення інтеграції дитини у світ інформації і призначена дитяча електронна гра.
Метою роботи є розробка дитячої електронної гри для вікової категорії від 2 до 5 років.
В ході виконання дипломного проекту визначено галузь застосування та вікову категорію для якої призначено пристрій. Проведено аналіз готових рішень, що можна наразі придбати. Детально викладено інформацію про вибір елементної бази та матеріалів даної розробки. Виконано роботу по виготовленню друкованого вузла пристрою. За допомогою Altium Designer створено файли технологічного процесу, креслення друкованої плати та друкованого вузла. Виведено друковану плату з Altium Designer в SolidWorks. Викладено варіантну проробку і проектування приладу в SolidWorks. Показано розрахунки, що підтверджують працездатність.

Ключові слова: дитяча, електронна, гра

Атестаційна робота складається з 60 стор. пояснювальної записки, 2 дод. та 1 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст