Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Дозиметр побутовий

Автор: Поліхович Роман Анатолійович

Група: РІ-п71

Керівник: Головня Вікторія Мілентівна

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Розроблено дозиметр побутовий. Пристрій можна використовувати для вимірювання рівня радіації. Пристрій живиться від двох елементів живлення типу АА чи від зовнішнього джерела. В проекті проведено порівняння аналогів, визначено основні їх недоліки та напрямок вдосконалення. Розроблено конструкцію дозиметра, зроблено розрахунки які підтверджують працездатність виробу: проведено розрахунки на технологічність, надійність, вібраційну та ударну міцність і перегрів, розроблено комплект конструкторської документації.

Ключові слова: дозиметр, лічильник гейгера, радіація, побутовий

Атестаційна робота складається з 75 стор. пояснювальної записки, 2 дод. та 1 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст