Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Cистема бортового живлення для наносупутників формату cubesat

Автор: Сальус Асім Мохаммедович

Група: РІ-п71

Керівник: Адаменко Володимир Олексійович

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: У дипломному проекті розроблено систему живлення для наносупутника формату CubeSat. Пристрій забезпечує безперервне живлення усіх модулів наносупутника.
У проекті проведено аналіз відомих конструцій, враховуючи всі переваги та недоліки розглянутих рішень біло спроектовано структурну схему пристрою. На основі структурної схеми було розроблено схему електричну принципову, вибрано елементну базу, розроблено друковану плату, проаналізовано конструкцію. Проведено розрахунки, які підтверджують працездатність пристрою. У результаті розроблено комплект конструкторської документації для виготовлення системи живлення для наносупутника формату CubeSat.

Ключові слова: система бортового живлення, наносупутник, cubesat

Атестаційна робота складається з 59 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 1 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст