Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Блок керування модулем збору даних лазерної діагностичної системи

Автор: Снісар Антон Віталійович

Група: РБ-21

Керівник: Головня Вікторія Мілентіївна

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Метою проекту є розробка блоку керування модулем збору даних лазерної діагностичної системи. Робота складається з 5 розділів. Проаналізовано існуючі методи та апарати для діагностики параметрів крові. У проекті розроблено структурну та електричну принципову схему блоку керування. Проведено трасування друкованої плати. Наведено аналіз надійності, працездатності та технологічності блоку керування. Розглянуто проблеми охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях. Дипломну роботу виконано на 67 сторінках, що містять 9 ілюстрацій, 13 таблиць, 11 використаних джерел та 5 додатки

Ключові слова: лазер, двигун, мікроконтролер, atmega8, usb-uart, діагностична система, кров

Атестаційна робота складається з 67 стор. пояснювальної записки, 5 дод. та 4 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення: