Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Розробка іскрового генератора для технології електрохірургії

Автор: Яременко Андрій Миколайович

Група: РВ-22

Керівник: д.т.н., професор Яненко Олексій Пилипович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: В дипломному проекті проведено розробку іскрового генератора для технології електрохірургії, спроектовано друковану плату іскрового генератора, та розроблена конструкторська документація з використанням сучасної елементної бази. Обрано конструкторське рішення стосовно внутрішньої та зовнішньої компоновок. Також проведені розрахунки друкованої плати на ударну та вібраційну міцність та розрахунок надійності приладу відповідно до технічних вимог.Розроблений оригінальний вузол іскрового генератора формування радіоімпульсів. Створено комплект основних креслень, які дають загальне та вичерпне уявлення про влаштування та функціонування пристрою. Дипломний проект виконано на 66 сторінках, що містять 9 таблиць, 8 рисунків, 11 використаних джерел, 3 додатки.

Ключові слова: іскровий генератор, електрохірургія, скважність, високочастотні імпульси

Атестаційна робота складається з 66 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 5 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення: