Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Діагностика захворювання легень методами комп’ютерної томографії

Автор: Сачік Катерина Олександрівна

Група: РБ-21

Керівник: Головня Вікторія Мілентіївна

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Метою роботи є надання теоретичних даних для проведення томографічних досліджень захворювання легень та томографічної реконструкції зображень. Робота складається з чотирьох розділів. Проаналізовано методи комп’ютерної томографії та розглянуто характеристики комп’ютерно-томографічних зображень, математичну реконструкцію образів та їх обробку за допомогою програмної реалізації (мова програмування C). Розраховано розміри досліджуваного об’єкта та дозові навантаження при комп’ютерно-томографічних дослідженнях легенів. Розглянуто проблеми охорони праці та безпеки під час користування комп’ютерним томографом. Дипломну роботу виконано на 97 сторінках, що містять 43 ілюстрацій, 12 таблиць, 15 використаних джерел та 2 додатки.

Ключові слова: комп’ютерна томографія, діагностика, легені.

Атестаційна робота складається: з 97 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація