Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Магнітолазерний терапевтичний апарат для лікування урологічних захворювань

Автор: Ступаренко Анастасія Валентинівна

Група: РБ-21

Керівник: к.т.н., доц., Богомолов Микола Федорович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Метою роботи є розробка нового магнітолазерного терапевтичного апарату для лікування запалення передміхурової залози у домашніх умовах. Робота складається з 4 розділів. Проаналізовано існуючі методи та апарати для лікування запалення передміхурової залози. Розраховано параметри, розміри та характеристики електромагніту. Розроблено схему подачі лазерного випромінювання безпосередньо на передміхурову залозу. Розраховано тепловий режим нагріву електромагнітного елементу. Розглянуто проблеми охорони праці та безпеки.

Ключові слова: магніт, лазер, терапія, запалення передміхурової залози

Атестаційна робота складається: з 76 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація