Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Сучасні лабораторні методи дослідження характеристик крові

Автор: Лутченко Максим Володимирович

Група: РБ-21

Керівник: Сидорук Юрій Кіндратович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Метою данної роботи є аналіз існуючих методів та вдосконалення їх шляхом комп'ютерної обродки. Робота складається з п'яти розділів. В першому розділі розглянуто особливості скаду крові. Другий присвячений аналізу існуючих методів дослідження характеристик крові. В третьому розділі описаний принцип комп'ютерної обробки зображень. В четвертому розділі розроблений алгоритм підрахунку форменних елементів крові за допомогою середовища MatLab. Результати розрахунків приводились у вигляді зображень. В п'ятому розділі розглянуто проблеми охорони праці та безпеки під час користування комп’ютером та електричними приладами.

Ключові слова: лабораторна діагностика, кров, комп'ютерна обробка зображень

Атестаційна робота складається: з 105 стор. пояснювальної записки та 0 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація