Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Оптимізація методу Ньютона для пошуку коренів схемних функцій

Автор: Зубко Олексій Олександрович

Група: РВ-21

Керівник: Тарабаров Сергій Борисович, доцент, к.т.н

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра на тему «Оптимізація методу Ньютона для пошуку коренів схемних функцій» містіть: 94 сторінки, 11 рисунків, 10 таблиць та два додатки.

В роботі проведено:

  1.  Аналіз існуючіх методів пошуку коренів степеневих функцій;
  2.  Розроблено модіфікованій алгоритм розрахунку коренів на основі класичного методу Ньютона;
  3.  Створено веб-сайт, який реалізує в програмному вигляді розроблений алгоритм;
  4.  Досліджено результати роботи класичного і модифікованого методу.

За основу створення веб-сайту взято технологію HTML5 та платформу системи управління вмістом WordPress.

Ключові слова: оптимізація, ньютон, корені, схемні функції, пошук

Атестаційна робота складається: з 94 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація