Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Портативний зарядний пристрій

Автор: Тупіцин Микола Володимирович

Група: РВ-22

Керівник: Попсуй Володимир Ілліч

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: В даному дипломному проекті було розроблено портативний зарядний пристрій для мобільних телефонів та інших пристроїв. Спроектовано схему електричну принципову. Проведено модулювання схеми електричної принципової в середовищі Multi-Sim. Наведено розрахунки по проектуванню друкованої плати, розрахунок на вібростійкість, надійність; розроблені рекомендації з охорони праці. Виготовлений макет портативного зарядного пристрою і перевірена його працездатність. Дипломний проект включає __ сторінок пояснювальної записки, __ ілюстрацій , __ таблиць, __ креслень, __ бібліографічних найменувань.

Ключові слова: dc-dc, перетворювач напруги, плата, друкована плата, елементи.

Атестаційна робота складається з 65 стор. пояснювальної записки, 9 дод. та 6 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення: