Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Система захисту від корозії

Автор: Скляренко Євгеній Олексадрович

Група: РВ-21

Керівник: Старший викладач Новосад Андрій Анотолійович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: У даному дипломному проекті було розроблено систему захисту від корозії. Була розроблена схема електрична принципова та конструкція пристрою, підібрана елементна база. Наведено розрахунки, що підтверджують працездатність пристрою. Розглянуто проблеми охорони праці та безпеки під час створення та експлуатації пристрою. Дипломний проект виконано на 50 сторінках, складається з семи розділів, що містять 8 ілюстрацій, 6 таблиць, 16 використаних джерел та додатки.

Ключові слова: корозія, корозиметр, система захисту від корозії

Атестаційна робота складається з 50 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 5 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення: