Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Модуль дистанційного керування механічним пристроєм

Автор: Чеботарський Дмитро Олександрович

Група: РІ-21

Керівник: к.т.н. доцент Дюжаєв Леонід Петрович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Дипломний проект складається із пояснювальної записки обсягом 72 сторінки, включає 14 ілюстрацій, 16 таблиць, 2 креслень, 14 посилань, 2 додатки. Метою дипломного проекту є розробка модуля дистанційного керування механічним пристроєм. У проекті проведено аналіз сучасних технологій дистанційного керування. Досліджено аналоги, підібрано оптимальну елементну базу та обрано найефективніші технічні рішення. На основі досліджених даних спроектовано друковану плату модуля дистанційного керування, обрано необхідні складові частини. Проведено розрахунки, що підтверджують працездатність приладу та відповідність усім нормативним документам та стандартам. Розроблений модуль дистанційного керування рекомендується використовувати в будь-якому механічному пристрої, що потребує дистанційного керування та буде використовуватися в широкої аудиторії.

Ключові слова: модуль дистанційного керування механічним пристроєм, мікроконтролер, друкована плата, передавач, приймач, смартфон на базі операційної системи android.

Атестаційна робота складається з 72 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення: