Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Дослідження електромагнітних хвиль в біооб’єктах

Автор: Клімук Олександр Олександрович

Група: РБ-21

Керівник: Богомолов Микола Федорович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Метою роботи є розробка комп’ютерної моделі поширення електромагнітного випромінювання в біооб’єкті. Проаналізовано існуючі математичні моделі поширення електромагнітного випромінювання в біооб’єктах. Показано залежність похибки моделювання методом Монте-Карло. Змодельоване поширення лазерного випромінювання в моделі, яка має оптичні властивості епідермісу. Розглянуто проблеми охорони праці та безпеки. Дипломна робота складається з 4 розділів та виконана на 76 сторінках, що містять 18 ілюстрацій, 2 таблиці, 14 використаних джерел та 3 додатки

Ключові слова: випромінювання, комп’ютерна модель, метод монте-карло

Атестаційна робота складається: з 79 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Презентація