Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Симуляція аналогової інтегральної мікросхеми в середовищі microcap – 9

Автор: Озірний Сергій Русланович

Група: РВ-21

Керівник: Прищепа Микола Михайлович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра на тему «Симуляція аналогової інтегральної мікросхеми в середовищі МісгоСар-9» містить: 79 сторінок, 23 рисунки, 16 таблиць та два додатки.

У роботі проведено:

  1. Аналіз схемотехнічних рішень аналогових мікросхем з урахуванням сучасних тенденцій розвитку мікросхемотехніки;
  2. Розроблено принципову схему аналогової мікросхеми на основі проведеного аналізу в першому розділі;
  3. Створено електронні моделі каскадів розроблюваної аналогової мікросхеми та модель всієї аналогової мікросхеми в середовищі MicroCap – 9;
  4. Досліджено функціонування основних каскадів і мікросхеми в цілому та виконана оцінка основних параметрів розроблюваної інтегрованої мікросхеми. Як вихідні у вибраних методах аналізу та розрахунків взято моделі транзисторів Гуммеля-Пуна.

Ключові слова: аналогова інтегрована мікросхема, модель гуммеля-пуна, диференційний підсилювач

Атестаційна робота складається: з 80 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація