Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Синтез мікросмужкового смугового фільтру на основі електромагнітних кристалів

Автор: Іваницький Антон Андрійович

Група: РВ-11

Керівник: к.т.н., доц. Адаменко Юлія Федорівна

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902Радіоелектронні апарати

Анотація: Дипломну роботу на тему «Синтез мікросмужкового смугового фільтру на основі електромагнітних кристалів» виконано на 52 сторінках, що включає 27 ілюстрацій, 2 таблиці, 1 додаток та 22 бібліографічних посилання. Метою даної роботи є розробка алгоритму синтезу мікросмужкового смугового фільтру на основі електромагнітних кристалів (ЕК). Для вирішення поставленої мети в роботі проаналізовано особливості електромагнітних кристалів та неоднорідностей, які їх утворюють. Розглянуто особливості побудови фільтрів з різним типом характеристик на основі ЕК. Проведені дослідження особливостей синтезу структур надвисоких частот (НВЧ), в тому числі і мікросмужкових. Розглянуті особливості імпедансного підходу до проектування ЕК, зокрема визначення та розрахунок параметрів неоднорідностей ЕК. Проведена адаптація методики синтезу НВЧ структур під ЕК, враховуючи особливості ЕК-неоднорідностей. Проведений синтез ЕК для створення смугового фільтру за заданими частотними характеристиками. Результати синтезу порівняні з уже існуючим частото – вибірним пристроєм на основі ЕК.

Ключові слова: електромагнітний кристал, ек- неоднорідність, ebg, dgs, синтез, ачх, смуговий фільтр

Атестаційна робота складається з 61 стор. пояснювальної записки, 1 дод. та 4 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати: