Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Розрахунок основних параметрів одномодових волоконних світловодів

Автор: Денисенко Роман Олегович

Група: РВ-21

Керівник: Дем’яненко Петро Опанасович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Робота присвячена дослідженню основних параметрів одномодових волоконних світловодів, зокрема, розрахунку хроматичної дисперсії для різних концентрацій домішок в матеріалах осердя та оболонки. Робота складається з чотирьох розділів. Проаналізовано основні електродинамічні характеристики волоконних світловодів як фізичного середовища передачі інформації. Реалізовано розрахунок ключових параметрів одномодових волоконних світловодів, зокрема, розрахунок хроматичної дисперсії для різної концентрації домішок в матеріалах осердя та оболонки; результати порівняно. Розглянуто питання охорони праці та безпеки життєдіяльності під час користування персональним комп’ютером.

Ключові слова: одномодовий волоконний світловод, профіль показника заломлення, числова апертура, нормована частота, дисперсія, загасання.

Атестаційна робота складається: з 87 стор. пояснювальної записки та 4 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація